Přeskočit na navigaci

ADR zakázky

ADR zařazení zakázek

Otázka zařazení látek a věcí do jednotlivých tříd na podkladě jejich chemických vlastností, podmínky balení a označování zásilek, nápisy a bezpečnostní značky (nálepky) na kusech (zásilkách) jsou záležitostí především odesílatele, resp. výrobce.

Pojmenování tříd

 1. Výbušné látky a předměty
 2. Plyny
 3. Hořlavé kapaliny
  1. Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
  2. Samozápalné látky
  3. Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
  1. Látky podporující hoření
  2. Organické peroxidy
  1. Toxické látky
  2. Infekční látky
 4. Radioaktivní látky
 5. Žiravé látky
 6. Jiné nebezpečné látky a předměty
CZECH OCEAN LINE s.r.o.